Squatterská právní příručka

Zpracoval kolektiv amatérských milovníků práva volně sdružených ve skupině Opravdu Dobré Squaty u příležitosti akce Obsaď a žij 2022!

Úvod

Squatting je legitimní, ale podle současných zákonů, platných v České republice v listopadu 2022, stále nelegální. Pokud čteš tuto příručku, je pravděpodobné, že se hodláš zúčastnit nějaké squatterské akce. Cílem tohoto textu není tě od toho odradit nebo tě vystrašit – naopak. Chceme ti poskytnout všechny podstatné informace, aby ses takové akce mohl*a zúčastnit bez obav, že nevíš co ti hrozí a jak se v kontaktu s právním systémem chovat.

Doporučujeme ti si tento text přečíst pozorně celý a řídit se doporučeními, která jsme sestavili na základě mnohaletých zkušeností. Upozorňujeme, že nikdo z autorů této příručky není studovaný právník a nelze zaručit, že se vše bude odvíjet přesně tak, jak je zde popsáno. V každém případě si můžeš být jistý*á, že v tom nejsi sám*a a že se pokusíme udělat všechno pro to, aby případné právní oplétačky byly co nejméně otravné.

Rizika

Při dělání čehokoliv, co je na hraně zákona (nebo za ní) ti po právní stránce hrozí tři věci:

 1. Přestupky
 2. Trestné činy
 3. Náhrada škody

Přestupky jsou méně závažné delikty, za které většinou dostaneš pokutu. Přestupky řeší přestupkový úřad, ne soud, a nezapisují se do rejstříku trestů. Pokud se budeš delší dobu věnovat občanské neposlušnosti, je pravděpodobné, že dřív nebo později nějaký ten přestupek získáš.

Trestné činy (dále též TČ) jsou více závažné protiprávní činy, které se soudí podle Trestního zákoníku, rozhoduje o nich soud a pokud budeš za nějaký odsouzen*a, budeš mít záznam v rejstříku trestů. To nechceš. Také za ně hrozí vyšší tresty, včetně trestu odnětí svobody (do vězení kvůli squattingu ale zatím nikdo nešel, neboj).

Pokud způsobíš nějakou škodu, může po tobě být vymáhána náhrada. Viz trestný čin „Poškození cizí věci“ níže. Během squattovacích akcí je naším cílem stav objektu spíše zlepšovat a vzhledem k tomu, že obsazované domy jsou prázdné, nelze vymáhat ušlý zisk, neboť svou přítomností vevnitř žádnou ztrátu nikomu nezpůsobujeme. Obvykle by se tě tedy nahrazování škody týkat nemělo. Pozor ovšem na sprejování, za něj hrozí trestný čin bez ohledu na způsobenou škodu.

Rada zkušené squatterky: Snaž se za každou cenu vyhnout spáchání trestného činu nebo způsobení škody, kterou by po tobě mohl někdo vymáhat. K tomu ti, doufáme, pomůže tento manuál. Pokud bys přeci jen byl*a obžalována ze spáchání trestného činu, okamžitě nám o tom dej vědět a obrať se na advokáta, kterého ti případně pomůžeme zajistit.

Přestupky

Neuposlechnutí výzvy úřední osoby

Asi nejčastější přestupek, se kterým se můžeš nejen jako squatter*ka setkat. Jde o přestupek proti veřejnému pořádku a dopustíš se jej, pokud úmyslně neuposlechneš výzvy, kterou ti dá úřední osoba, v tomto případě pravděpodobně policista.

Typická situace: K obsazenému domu dorazí policie a slovy “Jménem zákona vás vyzývám: opusťte tento prostor a následujte pokyny policie.” vás vyzve, abyste z domu odešli. Vy se na základě svého přesvědčení, že squatting by neměl být trestný, rozhodnete v domě setrvat.

Co ti hrozí: Zasahující policisté se svou výzvu pokusí vymoci a z objektu tě vyvedou násilím. Míra použitého násilí závisí na situaci, pokud nebudeš klást aktivní odpor, pravděpodobně ti zkroutí ruce za zády a nějakým způsobem tě vytáhnou na ulici. Poté postupuj podle kapitoly “Jak mluvit s policií” a “Co bude následovat”. Za spáchání přestupku neuposlechnutí výzvy ti hrozí pokuta až 10000 Kč, v případě opakovaného spáchání až 15000 Kč. Z našich zkušeností se obvykle tato pokuta pohybuje při spodní hranici (1500 až 5000 Kč), ale slíbit ti to nemůžeme.

Rada zkušené squatterky: Pokud chceš toto riziko minimalizovat, uposlechni výzvu policisty. Rozhodni si předem, jestli výzvu uposlechneš nebo ne, abys na poslední chvíli nezmatkoval*a. Je pravděpodobné, že část lidí půjde pryč na výzvu a část lidí v objektu nadále setrvá. V jaké skupině chceš být je jenom na tobě, nenech se tlačit do situace, která ti je nepříjemná.

Neoprávněné užívání cizího majeteku

Přestupek proti majetku, který lze pro kriminalizaci squattingu též použít. V zásadě se jedná u „přestupkovou obdobu“ níže zmíněného trestného činu podle § 208. Prokazování tohoto přestupku považujeme za komplikované, stejně jako prokazování níže zmíněného trestného činu, proto spíš neočekáváme, že by se policie rozhodla jít touhle cestou. Vyloučit to ale nelze.

Co ti hrozí: Za spáchání přestupku neoprávněného užívání cizího majetku lze uložit pokutu až 50000 Kč.

Rada zkušené squatterky: Pravděpodobnost spáchání tohoto přestupku se zvyšuje, pokud v domě setrváš i navzdory policejní výzvě. Prokazování bude složité a je pravděpodobné, že bys takové řízení vyhrál*a.

Neoprávněné zabrání veřejného prostranství či veřejně přístupného objektu

Přestupek proti veřejnému pořádku, který lze u různých okupací apod. též teoreticky aplikovat. Nevíme o tom, že by byl někdy proti squatterům použit, ale vyloučit to nelze. Lze pravděpodobně rozporovat, že prázdný, chátrající dům není veřejné prostranství.

Co ti hrozí: Za spáchání přestupku neoprávněného zabrání veřejného prostranství či veřejně přístupného objektu lze uložit pokutu až 50000 Kč.

Rada zkušené squatterky: Pravděpodobnost spáchání tohoto přestupku se zvyšuje, pokud v domě setrváš i navzdory policejní výzvě. Myslíme si ale, že tento přestupek není na squatting aplikovatelný a případné řízení bys vyhrál*a.

Trestné činy

§ 208 Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru

Takzvaný “squatterský paragraf”. Je definován následovně:

(1) Kdo protiprávně obsadí nebo užívá dům, byt nebo nebytový prostor jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.

(2) Stejně bude potrestán, kdo oprávněné osobě v užívání domu, bytu nebo nebytového prostoru neoprávněně brání.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, nebo

b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.

V minulosti (např. po obsazení usedlosti Šatovka) jsme se setkali s pokusem použít tento paragraf proti squatterům. Nakonec všichni obvinění dostali “jen” veřejně prospěšné práce. Za “přitěžující okolnosti” bylo považováno, že se dotyční na akci připravovali předem, vytvořili si např. zásoby jídla, na střeše nemovitosti setrvali několik dní a neuposlechli výzvu k opuštění objektu.

Rada zkušené squatterky: U jednorázových akcí je vysoce nepravděpodobné, že by se úřední šiml rozhodl tenhle paragraf vytáhnout (a velmi pravděpodobné, že by mu to u soudu neprošlo), ale měl*a bys o jeho existenci vědět. Pokud by ti náhodou bylo sděleno obvinění z tohoto TČ, okamžitě volej svého právníka (číslo na něj ti dáme před začátkem akce) a následně nám o tom dej vědět na opravdudobresquaty@riseup.net – pomůžeme ti. Pokud chceš toto riziko minimalizovat, doporučujeme odejít na výzvu, viz výše.

§ 228 Poškození cizí věci

Naším cílem je stav obsazeného domu zlepšit, proto se snažíme nezpůsobovat žádnou škodu. Pokud by ti bylo prokázáno, že jsi způsobil*a škodu větší než 10000 Kč, půjde o trestný čin poškození cizí věci (v opačném případě půjde o přestupek proti majetku). Pokud tuto škodu způsobíš pomalováním nebo postříkáním sprejem, jedná se o trestný čin automaticky, bez ohledu na způsobenou škodu.

Co ti hrozí: Až rok vězení. V případě způsobení „značné“ škody 6 měsíců až 3 roky vězení. 2 až 6 let vězení v případě, že způsobíš škodu „velkého“ rozsahu.

Rada zkušené squatterky: Prostě nic nenič a snaž se, aby místo po tvé návštěve bylo v lepším stavu než před ní.

§ 325 Násilí proti úřední osobě

Policisté jsou navzdory své vizáži křehká stvoření, která i přátelské poplácání po zádech může poslat na nemocniční lůžko. A v takovém případě vás okamžitě obviní ze spáchání trestného činu násilí proti úřední osobě. Nedejte jim proto žádnou záminku. S policistou nenavazujte žádný fyzický kontakt a zbytečně se k němu nepřibližujte. V případě, že jsou proti vám prováděny zákroky, aktivně se nebraňte. Neznamená to, že musíte s policistou za každých okolností spolupracovat, nebo se hýbat směrem, kterým by si to on přál, ale vyhněte se jakémukoliv jednání, které by mohlo být považované za útok.

Co ti hrozí: Až čtyři roky vězení, případně 6 měsíců až 6 let v případě, že bys k útoku použil*a zbraň. Pozor, policisté se bojí i telefonů a svazků klíčů.

Rada zkušené squatterky: Na tohle si fakt dávej bacha. Pokud chceš klást odpor, tak jedině pasivní. To znamená: neulehčuj policajtovi „práci“, nech ho, ať tě z místa kde chceš být odtáhne. Můžeš se při tom držet kamarádů nebo zaujmout pozici, při které je složité s tebou manipulovat, ale pozor na cokoliv, co by si policista mohl vyložit jako agresi.

Natáčení zásahu

Policisté si váží svého soukromí a proto jsou často velmi naštvaní, když je někdo natáčí. Přesto, pokud máš pocit, že to má cenu a podmínky to umožňují, natáčej je. Protiprávní jednání zasahujících policistů zachycené na videu může mít velkou cenu. V zásadě platí, že policistu si můžeš natáčet jak chceš, a to až do chvíle, než jsi zajištěn*a. Poté ti to policista může zakázat. Pokud nejsi zajištěn*a a například jenom stojíš před domem a podporuješ svoje kámoše*ky, kteří jsou uvnitř, můžeš natáčet jak je libo.

Policista tě může vykázat z vytyčeného prostoru, natáčet ale můžeš dál.

Rada zkušené squatterky: Při natáčení zásahu komunikuj s policisty asertivně, ale slušně. Hádat se nemá moc cenu, policajta na diskuzi většinou dvakrát neužije.

Legitimace

Podle zákona jsi povinný*á se na výzvu policisty legitimovat. Policista tě k tomu může vyzvat pouze v zákonem stanovených případech, ale v zásadě platí, že důvod se vždycky najde a pokud se účastníš squatterské akce, rozporovat to nemá moc smysl. Pravděpodobným důvodem legitimace bude podezření ze spáchání přestupku nebo trestného činu.

Pokud jsi občan ČR, můžeš se legitimovat občanským průkazem, ale také nadiktováním svých osobních údajů. Občanský průkaz u sebe mít nemusíš.

Pokud se rozhodneš svou totožnost neprokázat, může tě policie zadržet až na 24 hodin (pokud nemáš české občanství až 48 hodin) a během této doby se může pokusit zjistit tvou totožnost jiným způsobem, a to včetně sejmutí otisků prstů, pořízením videa a fotografií či odběrem biologických vzorků.

Pokud se rozhodneš klást odpor, policista jej může překonat násilím. To však neplatí pro odběr krve a obdobné zásahy do tělesné integrity.

Jinými slovy: pokud se rozhodneš neidentifikovat, policista ti může přitisknout ruku na papír kvůli odebrání otisků prstů, ale nemůže tě připoutat k židli kvůli odběru krve. Pokusy o získání otisků prstů se můžeš pokusit sabotovat pasivním odporem.

Pokud se rozhodneš neidentifikovat se, rozhodně si s sebou neber občanku, řidičák, pas, ani jiný doklad, který by tvou totožnost mohl prozradit. Zkontroluj všechny kapsy apod., abys tam náhodou neměl*a třeba pokutu za jízdu v MHD nebo třeba platební kartu, kde je tvoje jméno napsané.

Rada zkušené squatterky: Pokud svou totožnost prokazovat nechceš, připrav se na delší pobyt na policejní stanici a nech doma všechny věci, které by tvoje jméno atp. mohly prozradit.

Jak mluvit s policií

Nijak. Jediné, co by od tebe policista měl slyšet je: “Odmítám vypovídat.”

Nemusíš vypovídat, za žádných okolností, ať už ti policajt tvrdí cokoliv. Od zajištění po propuštění stačí opakovat: “Odmítám vypovídat.”

Pokud by ti bylo sděleno obvinění z trestného činu, dožaduj se svého práva mluvit s advokátem. Číslo na advokáta ti dáme před začátkem akce, opiš si ho na ruku.

Rada zkušené squatterky: Nikdy nevypovídej. Nijak ti to nepomůže, naopak. Cokoliv co řekneš bude použito proti tobě. Výpovědí u policie nic nezměníš, pokud budeš chtít říct cokoliv na svou obranu, můžeš tak v klidu učinit až později, po konzultaci s právníkem, v přestupkovém řízení. Je také dobré vědět, že nemusíš nic podepisovat. Vůbec nic, ani protokol o zajištění, ani protokol o tom, že odmítáš podepsat, ani nic jiného. Doporučujeme tuhle možnost využít.

Co bude následovat?

Pokusíme se shrnout, co obvykle následuje po squatterské akci v případě, že se na výzvu legitimuješ:

 1. Policie ti dá výzvu, abys opustil*a obsazený dům a dost pravděpodobně i prokázal*a svou totožnost. Pokud výzvu uposlechneš, je možné, že si pouze opíšou tvé osobní údaje a nechají tě jít. Doporučujeme zůstat na místě, natáčet zásah proti lidem kteří zůstali vevnitř a následně je podpořit před policejní stanicí, na kterou je odvezou.
 2. Pokud výzvu neuposlechneš, policie použije různé prostředky, aby tě k tomu donutila. Následně tě vyzve k legitimaci a pokud u sebe budeš mít doklady, pravděpodobně si od tebe vezme občanku. Od této chvíle jsi zajištěný*á na osobní svobodě a odejít z místa už nemůžeš.
 3. Policie ti možná nasadí pouta a společně s ostatními tě odveze na policejní stanici k výslechu.
 4. Na policejní stanici skončíš buď na cele předběžného zadržení, nebo v jiné čekárně, a jedna po druhé budete předvedeny do kanceláře k “podání vysvětlení” nebo provedení výslechu obžalovaného.
 5. V kanceláři ti policista nejspíš sdělí obvinění – pravděpodobně z přestupku. Zeptá se tě, zda se chceš nějak vyjádřit. Odpovíš: “Odmítám vypovídat.
 6. Policisté provádějící výslech obvykle nestojí o zdržování a proto je tento proces poměrně rychlý. Na jak příjemného policajta narazíš ti ale nemůžeme zaručit. Policista vytvoří několik protokolů (záznam o zajištění osoby, zápis z podání vysvětlení či výslechu obviněného) a bude chtít, abys je podepsal. Odmítni to, máš na to právo.
 7. Výsledkem je několik papírů, na které policista napíše “odmítl podepsat” a podepíše je sám. Popros o kopii. Občas se stává, že ti policista papír, který si odmítl podepsat nedá. To nevadí, všechno bude ve spisu, ke kterému budeš mít přístup i později.
 8. Potom tě policista doprovodí ven z budovy a pravděpodobně ti dá nějakou radu do života. Před služebnou na tebe budou čekat ostatní kamarádi a kamarádky. O svoje zážitky se budeš mít možnost podělit na tradičním post-výslechovém pivu.
 9. Po několika týdnech, možná i měsících ti dopisem na místo trvalého bydliště, případně do datové schránky, pokud jí máš zřízenou, dorazí buď přímo pokuta (v případě, že se úřad rozhodl pro tzv. zkrácené řízení), nebo předvolání k projednání u přestupkové komise. Pokud jsi v takové situaci nikdy nebyl*a a nevíš co máš dělat, napiš nám prosím na e-mail opravdudobresquaty@riseup.net. Poradíme ti co a jak. Pokusíme se ti sehnat právníka/právničku a případně ti pomůžeme s vytvořením plné moci, aby tě v přestupkovém řízení mohl někdo zastupovat a na úřady si už chodit nemusel*a. Pokud ti dorazí rovnou pokuta, budeš chtít pravděpodobně podat odpor a přestupek postoupit do standardního přestupkového řízení, s čímž ti kdyžtak pomůžeme.
 10. Pokud ti nakonec i přes všechna odvolání dorazí pravomocný příkaz k zaplacení pokuty a měl*a bys s jejím zaplacením problémy, opět: ozvi se nám, pomůžeme ti situaci řešit.

Závěr

I když některé zmíněné paragrafy a případné tresty můžou znít strašidelně, při dodržení všech doporučení z tohoto manuálu je pravděpodobnost čehokoliv jiného než pokuty poměrně malá. Interakce s policií a českou justicí samozřejmě příjemná není. Navzdory tomu věříme, že si z akce odneseš hezké vzpomínky a odejdeš z ní ještě odhodlanější bojovat za svět, kde vedle sebe neexistují prazdné domy a lidé bez domova.

V případě jakýchkoliv právních postihů jsme v tom společně a máme za zády i po svém boku spoustu schopných lidí. Nenech zkostnatělé zákony zabránit ti dělat co je správné. Obsaď a žij!