Náš projekt

Kdo jsme?

Jsme lidé, kterým není lhostejné město, v němž žijí. Je v nás zakořeněná touha tvořit, bojovat, pomáhat… Nic víc, nic míň. Nemáme žádné hierarchie, žádné vůdce ani následovníky, žádné vstupní pohovory ani pevné struktury.  Organizujeme se na horizontálním principu, v němž má každý hlas stejnou váhu. Stavíme se proti všem formám útlaku. Věříme ve vlastní autonomii, radikální empatii, důvěru a vzájemnou pomoc. Chceme žít pro druhé: ne charitativně pomáhat, ale skutečně spolužít. Žít ve městě, které je naším domovem, důstojně a po svém.

Co chceme?

Nechceme moc, chceme prostor. Chceme vybudovat prostor, který je:

Autonomní

Je založený na samosprávě těch, kteří tento prostor využívají a provozují v duchu spolupráce, solidarity a vzájemné podpory. Autonomie znamená co největší míru nezávislosti na okolním systému, která směřuje k soběstačnosti. Takový prostor vzniká zdola a jeho řízení je založeno na kolektivním rozhodování všech, které a kteří se chtějí podílet na jeho chodu. Tento prostor není závislý na státních dotacích, na grantech, ani na mecenášství bohatých sponzorů, místo toho je budován zdola z práce a prostředků těch, kdo se na něm podílejí.

Sociální

Protože je otevřený všem bez rozdílu a neřídí se logikou ziskovosti. Takový prostor je nízkoprahový, přístupný lidem napříč sociálními skupinami i generacemi a neklade důraz na žádné další rozdíly. Aktivity v takovém prostoru umožňují lidem, aby přestali být „podnikateli se svými životy“, kteří neustále přepočítávají a kalkulují, nakolik se jim to vyplatí, a v druhých vidí konkurenty či prostředek svého podnikání. Naopak umožňují rozvíjet jiné sociální vztahy, hodnoty a subjektivity založené na sdílení, dohodě, spolupráci a vzájemné pomoci.

Komunitní

Prostor přístupný pro všechny kreativní nápady, který se sám neustále vyvíjí. Je přirozeným propojením akademické a neakademické sféry i lidí různých profesí a generací. Je místem pro setkávání, debatu a hledání nových kulturních a společenských impulsů a inovací i šíření ekologicky šetrného a udržitelného životního stylu. Tvoří bezpečný prostor pro aktivistická hnutí, ale i pro pořádání workshopů, autorských čtení, promítání filmů, pořádání menších koncertů nebo přednášek.

Proč?

Sociální centra představují důležitá místa pro celou řadu kulturních, sociálních a politických aktivit, které spojuje to, že jsou založeny na dobrovolnosti, neziskovosti a nekomerčnosti. Jsou to oázy uprostřed systému založeném na zisku a na penězích, jež nepodléhají neustálému tlaku na výdělečnost a dávají prostor takovým aktivitám, které by si v tomto systému jinak místo nenašly. Autonomní sociální centra existují napříč celým světem a mohou nabírat mnoha podob – některé fungují jakožto squaty, neustále čelící represivním náporům států, zatímco jiné jsou plně legalizované a vytvářejí s místní samosprávou dokonce jistou symbiózu. 

Obzvlášť v Praze je podle nás takové centrum nejvíce důležité. Praha v současnosti patří mezi nejlukrativnější města v Evropě a čím dál víc čelí nárůstu cen nemovitostí a nájmů. Pro většinu lidí se stává nereálnou možnost vlastnit místo, v němž žijí, a pro mnohé i pouhé zaplacení nájmu vyžaduje obrovské vypětí sil. Natož pak pro místa, jejichž účelem je sdružovat komunitu i bez vidiny jakéhokoliv zisku, se stává existence de facto nemožnou. Vnímáme to přitom za obrovskou škodu, jelikož shledáváme v Praze obrovské množství lidí bujících kreativitou, která však marně hledá prostor pro své naplnění.  Přitom věříme, že každé město si zaslouží přinejmenším několik míst vymaněných z kolotoče trhu a že je za ně potřeba neustále bojovat. 

Jak?

Do it yourself (česky udělej si sama). Lidé pečující o prostor jej opravují svépomocí a stejně tak fungují i aktivity, které tam probíhají. Lidé se zapojují podle svých možností a nabízí ostatním to, co umějí (někdo vede workshop háčkování, někdo se svojí kapelou uspořádá koncert…). Prostor nemá příjmy ani výdaje a veškeré služby, které nabízí, jsou zdarma či za dobrovolný příspěvek. Důležitá je pro nás dlouhodobost – chceme budovat prostor, který bude působit na jednom místě po řadu let. Vybudování takového prostoru je třeba věnovat hodně lidských zdrojů, energie a času – jsme si však jisti, že je v Praze dostatek lidí, kteří jsou připraveni do jeho budování a údržby  vložit mnoho energie. Počítáme s tím, že jeho provoz se bude financovat z dobrovolných příspěvků uživatelů a podporovatelů na straně jedné a svépomocí a dobrovolností na straně druhé. Provoz bude udržitelný a co nejšetrnější ke klimatu. Krize vnímáme propojeně a je pro nás důležité otevírat diskusi nad možnými cestami z klimatické krize.

Plánované aktivity

Kavárna“ je primárním prostorem každodenního setkávání a socializace, který narozdíl od obyčejných kaváren není komerční a nevytváří zisk. Je pojata jako různorodý prostor, který neovládne jeden reproduktor ani jeden styl odpočinku a kde se budou moci odehrávat přednášky, čtení a diskuse. V kavárně je rovněž prostor pro přípravu dostupných vegetariánských jídel pro konzumaci v centru i mimo něj. Důležitá je otevřená atmosféra celého prostoru, kde lze strávit třeba celý den samostudiem, kavárenskou výukou jazyků, psaním, prací, tvorbou.

Knihovna a infoshop nabízejí odpovídající informační zázemí, které poskytuje především kontinuálně budovaná knihovna a informační centrum s nabídkou domácích a cizojazyčných alternativních knih, časopisů a zinů zabývajících se nejen alternativní kulturou a politikou.

Komunitní zahrada využívající venkovních prostorů přispívá k udržitelnosti celého centra a zároveň dává lidem prostor pěstovat své vlastní rostliny.

Komunitní dílna fungující jako víceúčelová dílna, plnící roli jak praktickou, tak výukovou. Bude poskytovat základní dílenské zázemí (nářadí) pro fungování centra, ale zároveň bude i otevřena širší komunitě. Měla by rozvíjet manuální zručnost zájemců a přispívat k tomu, aby si lidé dokázali opravovat věci svépomocí.

FreeShop / Obchod zdarma  je komunitním místem zacíleným na podněcování k myšlenkám recyklace, opětovného využívání a spolupráce. Všechny věci jsou zde poskytovány komukoliv, kdo o ně má zájem, ať už se jedná o oblečení či praktické a využitelné věci. To, co lidé nepotřebují, mohou přinést, a co potřebují, si zase mohou odnést.

Zázemí pro iniciativy a spolky poskytuje prostory, které mohou různá hnutí využívat za účelem schůzek či jiných aktivit.

Bydlení. Počítáme také s prostory pro krátkodobé i dlouhodobé ubytování několika lidí, kteří jsou buďto v nouzi o střechu nad hlavou, nebo se aktivně podílejí na chodu centra.

Kolektiv Opravdu Dobré Squaty a komunita
Sepsáno v listopadu 2022